Historia

WIELĄCZA

Wielącza – Kościół

wielaczaMiejscowość położona w województwie Lubelskim, w gminie Szczebrzeszyn, 10 km od Zamościa. W roku 1821 Ordynat Stanisław Zamojski zdecydował się w Wielączy rozpocząć budowę kościoła stanowiącego nekropolię dla Zamojskich. Konsekracji świątyni dokonał w roku 1832 biskup lubelski Józef Marceli Dzięcielski. Niewielki kościół pw Św. Stanisława wybudowany w stylu neogotyckim, usytuowany w pobliżu rezydencji Zamojskiego w Klemensowie, wkomponowany w kompozycję widowiskową, zintegrowaną z klemensowskim parkiem, stał się ważnym elementem krajobrazu. W latach 1985-1989 roku postawiono tu nowy kościół parafialny. Kościół w Wielączy jest jedną z najstarszych neogotyckich świątyń zachowanych na ziemiach polskich.

ORDYNACJA ZAMOJSKA

Ordynacja Zamojska – Terytoria

ordynacjaStanowiła niepodzielny i niezbywalny majątek dziedziczony zazwyczaj przez pierworodnego syna. Powstawała poprzez wyłączenie określonego obszaru ziemskiego spod ogólnych przepisów prawa i nadanie mu specjalnego statutu. Samodzielne dzielenie majątku przez spadkobierców było zakazane. W tym celu musieli oni występować o specjalną ustawę sejmową. Ordynacja Zamojska została zatwierdzona przez Sejm na prośbę Hetmana Wielkiego i Kanclerza Koronnego Jana Zamoyskiego 8 lipca 1589 roku. Mieszkańców Ordynacji zwolniono przez okres 20 lat z wszelkich podatków. Centrum administracyjne Ordynacji pełnił ulokowany w 1580 roku Zamość. Idealne położenie geograficzne, doskonałe warunki rolnicze, rozwój osadnictwa, handlu i rzemiosła zapewniał rozwój i świetność Ordynacji Zamojskiej przez 356 lat. Rozwiązano ją na mocy dekretu o reformie rolnej w początkach 1945 roku. Ordynatem, czyli zarządcą i przedstawicielem Ordynacji zostawał najstarszy syn poprzednika. Ordynata każdorazowo zatwierdzał król, a przestrzeganie statutu ordynacji zaprzysięgał w kościele.

KARCZMA ORDYNAT

Przedsięwzięcie pn. „Budowa Karczmy staropolskiej regionalnym produktem turystycznym Zamojszczyzny i Roztocza” zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Celem ogólnym projektu jest poprawa konkurencyjności firmy na rynku usług gastronomiczno-rekreacyjnych. Cele szczegółowe projektu:

  • utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i powstałych produktów turystycznych dla ok. 30 000 osób rocznie
  • utworzenie nowych miejsc pracy
  • powstanie nowych miejsc noclegowych
  • dostęp do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia długotrwałych celów jakościowych:

  • wzbogacenia i różnicowania lokalnych i regionalnych produktów turystycznych
  • podniesienia standardu i jakości usług gastronomicznych w regionie
  • promocji tradycji kulinarnych, rękodzieła i drobnej wytwórczości Zamojszczyzny i Roztocza
  • wspierania i rozwoju aktywności i przedsiębiorczości społeczności lokalnych
  • zwiększenia atrakcyjności turystycznej Zamojszczyzny i Roztocza

Termin rozpoczęcia robót budowlanych zaplanowano na 8 czerwca 2011 roku, zaś termin zakończenia robót budowlanych na 30 czerwca 2012 roku. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz prawidłowo rozliczona z Instytucją Pośredniczącą – Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

budowa2  budowa1 budowa1-1W efekcie realizacji przedsięwzięcia w Karczmie Ordynat powstało stanowisko z bezpłatnym dostępem do Internetu. Przy budynku utworzono ekspozycję sprzętu i eksponatów wsi zamojsko-roztoczańskiej. Karczma jest miejscem prowadzenia działalności kulturalnej i rekreacyjnej dla turystów, mieszkańców i organizacji lokalnych. Poprzez organizację imprez o charakterze edukacyjnym i kulinarnym, w które zaangażowane będzie środowisko lokalne, realizacja projektu przyczynia się do rozwoju aktywności społecznej, lokalnego rękodzieła, drobnego rzemiosła i przedsiębiorczości Zamojszczyzny i Roztocza.